Låneregler

Låneregler for Herøy bibliotek

Lånekort

 • Det er gratis å få lånekort på biblioteket.
 • Biblioteket krever legitimasjon ved utskriving av lånekort hvis låner ikke er kjent for utsteder.
 • Barn under 15 år må ha tillatelse fra foresatte for å få lånekort.
 • Lånekortet framvises ved utlån hvis låner ikke er kjent for personalet. Du kan få lånekort på en App på mobiltelefonen. Biblioteket gir veiledning om dette.
 • Tap av lånekortet må meldes til biblioteket. Ved utskrivning av nytt lånekort er prisen kr.  25,-.
 • Reserverings- og purrebrev kan sendes låner på SMS, e-post eller som brev etter låners ønske.
 • Låner plikter å melde fra om endring av navn, adresse, epostadresse og telefonnr.

Lånetider

 • Bøker og lydbøker: 28 dager
 • E-bøker: 30 dager
 • DVD/film: 1 uke
 • Språkkurs: 28 dager
 • Tidsskrifter: 1 uke
 • Låner kan ved utlån be om lengre lånetid på bøker som det ikke er venteliste på.
 • Lånetiden kan fornyes inntil 3 ganger hvis bøkene ikke er reservert andre lånere. Dette kan gjøres på «Mine Sider» eller ved å kontakte biblioteket.
 • Det kan settes kortere lånetid for nye og populære titler.

Fjernlån

 • Dersom biblioteket ikke har materiale du ønsker deg kan vi som regel låne det fra andre bibliotek. Da gjelder eierbibliotekets regler/lånetid.
 • Ved tap av fjernlånte bøker gjelder eierbibliotekets satser.

Ansvar

 • Lånekortet er personlig, og låner er ansvarlig for alt som lånes på hennes/hans kort. Tapt eller skadet materiale må erstattes. Erstatningsgebyr innkreves etter vedtatte satser.

Erstatningskrav

 • Etter tre purringer sendes erstatningskrav med påfølgende inkassokrav. Låner som har fått erstatningskrav, mister låneretten midlertidig inntil kravet er innfridd.
 • Når erstatningskrav er sendt, kan bøker o.a. materiale som det kreves erstatning for, ikke leveres tilbake. Dette kan da beholdes, og regningen må betales.

Satser for erstatningskrav på ulike medier

 • Faglitteratur for voksne kr 500,-
 • Skjønnlitteratur for voksne kr 400,-
 • Barnebøker (fag- og skjønnlitteratur) kr 250,-
 • Film kr 300,-
 • Språkkurs kr 800,-
 • Lydbøker, barn kr 400,-
 • Lydbøker, voksne kr 500,-
 • Lydbøker – enkle CD plater ** kr 150,-
 • Tidsskrifter kr 100,-
 • Musikk CD kr 200,-
Translate »